Tjønnhiet på Svartbekkjølen – kom deg ut dagen!

I samarbeid med Den Norske Turistforening og lokalavdelingen i fjellregionen har vi arrangert «Kom deg ut dagen» 4.september. Vi hadde et lignende arrangement i vinter på Allmannstua med rekordbesøk.. Søndagens tur var til jordkoia «Tjønnhiet» på Svartbekkjølen. Dette er ei jordkoie tilhørende Johan Nesteby og ligger på hans skogeiendom. Koia er laget etter samme mal som våres «Eiemokoia»  Vestate. Konstruktør og idemaker er Leiv Skare, koia er et meget flott sted og må oppleves. Den er ikke lett å finne og ligger godt dekket i bakken, se på bildet over! Dagens tur var selvsagt en flott opplevelse, men kun 4 stk. møtte frem. Det blir helt sikkert anledning til å komme hit igjen ved en senere anledning.