TO NYE GODE SAMARBEIDSPARTNERE.

Det er tegnet 2 nye samarbeidsavtaler med to bedrifter i Alvdal ,Einar Østby As og Alvdalsstolpen AS. Hovedpunkter i avtalen er at gjennom  bl.a. våre tilbud skal Alvdal være et hyggelig sted å bo og oppholde seg, bedriftens ansatte har tilbud om helsefremmende tiltak det har for den enkelte, bedriften og samfunnet .Den enkelte bedrift blir positivt omtalt med muligheter for mersalg for sine produkter. Alvdal Turforening på sin side får en økonomisk vederlag til delfinansiering av sine tilbud med vekt på løypepreparering som er veldig ressurskrevende.Vi takker for inngåtte avtaler og håper det vil være til felles glede og nytte. Andre gode samarbeidspartnere; se total oversikt på vår hjemmeside.

Einar Østby AS -solid bedrift  på Steia. Her ved daglig leder Line Morønning.