Topp TOPP tur til Kollutvola.

Topp tur i bokstavelig forstand bildet taler for seg. 18 turfanter inkl. fotograf og turleder tok turen til Kollutvola i Veslesølndalen i Alvdal Vestfjell.  Her var det flere generasjoner, den yngste som var med var 6 år, mens den eldste fyller 90 år i løpet av sommeren. Forøvrig historisk grunn, mange flyslipp her under krigen. Ola Nørdsti var med og delte mange gode historier fra området i eldre dager, oppvokst på setra et steinkast fra toppen. Takk også til Leiv Skare som lærte oss en del om floraen i området, samt om hva enkelte planter ble brukt til i tidligere tider. På tilbaketuren geleidet Ola Nørdsti oss langs den gamle seterveien til Neslund. Takk til alle deltakere for en minnerik tur