Transport av løypemaskina

Styret bestemte etter fjorårets sesong å selge vår gamle gode Magirus lastebil. Maskina hadde blitt for stor for lastebilen så vi hadde egentlig ikke noe valg. Det er inngått avtale med Olav Magne
Samuelshaug om leie av traktor. Vi har selv kjøpt en skikkelig maskinhenger til en pris av kr. 150.000,00  inkl. mva. På den kan vi ha en tillatt nyttelast på 15,5 tonn. Maskina veier ca. 4 tonn med utstyr, så nå kjører vi standsmessig! Med traktor og skikkelig henger er det lettere og tryggere sammenlignet med den gamle lastebilen, å ferdes på trange og isete seterveier flere steder
i bygda. Vi er sikker på at dette en god investering og driftsmessig sammenlignet med kjøp av ny lastebil. Vi mener bestemt at vi kommer godt ut økonomisk i fremtiden.  Som før skrevet så koster oppkjøringa av skiløyper medregnet avskrivninger, godt kr 400.000,00  pr. år.