Tren med Alvdal Friskliv – med god rabatt!

Også i år i forkant av en lang, spennende, trivelig og svettende sesong på Alvdal Friskliv, kan vi tilby medlemmer av Alvdal Turforening som tegner årskort (12 mnd) hele 20% rabatt! Ordinær pris kr. 4750 (honnør kr. 4.450). Da betaler du som medlem altså kr. 3.800 (honnør kr. 3.560) Dette betyr at du kan være med på alle aktiviteter og fellesopplegg så mye du orker! I tillegg får du en egen kodebrikke til anlegget og kan trene så mye du vil når det passer deg! Betingelser er at du sender en mail med navn til oss (turforening@alvdal.com) slik at det blir én felles bestilling. Frist: 1. september. Det settes krav om minst 5 stk. Klarer vi å få 21 stk. eller flere gis det 25% rabatt!  Vi ordner med fakturering etc. OBS! Tilbudet gjelder kun på årskort(12 mnd). Vi mener dette er et meget godt tilbud så vi ber deg vurdere dette nøye. Lykke til med treningen.