Trimkasse på toppen av Tron 1666 moh

TRIMKASSE – nå også på toppen av Tron 1666 moh. Kassa står som du helt sikkert forstår på vestsiden av det høyeste topp punktet. Vi viser til vårt tiltak 3 x 3 topper (Hauståsen, Kvitvola og Sten) der Tron må bestiges til fots en gang, og de 3 andre toppene 3 ganger hver i løpet av sesongen. Vi ønsker god tur, det er alltid en TOPP TUR til toppen av TRON!

OBS! For å være kvalfisert til å delta i trekningen må en selvsagt gå opp på egne bein men det tillates skyss ned igjen for å ta vare på legger og knær!