Trivelig geologitur på Høstdalen.

Under årets Høstdalsdager har vi bidratt med geologi tur rundt Langsetra og Høsta. Hobbygeolog Bjørn Abelset, mangeårig hytteeier på Tangen  tok oss med på en trivelig vandring i kjempegodt vær og temperatur. Mye interessant å se og tenke på, det er tydelige spor etter hvordan isen og vannet laget terrenget slik det er i dag! Her er det  terasser, eskere, dødisgroper, spylerenner,store steiner og vannrenner som er lett å se under vandring. Geologi er et stort tema som stadig er i utvikling. Vi mener at turgleden økes betraktelig når en har litt kunnskap om faget. Tusen takk til Bjørn for en flott tur , 12 – 13 stk deltakere, noen kom og gikk. På bildet et lite idyllisk vann som egentlig er dannet ut fra en dødisgrop.