Trivelig og flott høstdag i Bakkfjellet.

Vi har nesten hver høst hatt en setertur et eller annen sted i bygda vår. Denne gang falt valget på Bakkfjellsetra  i Sølndalen. Mange har gått forbi her både sommer og vinter,særskilt populær er Kjemsjøen vinterstid for isfiskere. En målsetting med slik tur som i dag er at vi kan gi den eldre garde som ikke er så sprek lenger til fots mulighet til å få oppleve fjellet. Mange eldre benyttet seg av tilbudet, den eldste var faktisk 96 år gammel. Eiere av Bakkfjellsetra er Kristin Poppe og Jens P. Heyerdahl. Kristin med sin mann Knut var dagens vertskap og serverte gratis sveler og kaffe! Kristin redgjorde for historien bak stedet på en glimrende og artig måte. Hele eiendommen er på 15.000 mål, det blir for langt å komme inn på hele historien her. 12-15 stk gikk den gamle Bakkfjellveien fra Nyseterdalen, noen gikk fra Kjemsjøbekken i Sølndalen og mange benyttet seg av muligheten til kjøre helt inn. Godt besøk med 76 stk inkludet vertskap og 6 barn. Vi vi få takke Kristin og  Knut for serveringen, sin store gjestfrihet og for at de tok imot oss. Tusen tusen takk! Vertskapet var veldig fornøyd med gjestene og spesielt med den eldre garde.

BakkfjellB 2014BakkfjellC 2014

BakkfjellD 2014BakkfjellF-2014