Trivelig og konstruktivt årsmøte.

Egil Skarpsno og Magnar Tronsmoen i  Kåsaen med gode toner under årsmøtet vårt på Søberg Gård. God mat  fikk vi selvsagt fra Maren på Søberg Gård.

Alle papirer tilhørende årsmøtet onsdag 29.november på Søberg Gård finner diu  under. Referat fra årsmøtet vil foreligge her på siden senest 10.desember. Årsmøtet var godt besøk med 28 fremmøtte. Årsmøtet gikk greit med mange gode vedtak.Styret fikk mange arbeidsoppgaver å jobbe med i det kommende året. Takk til Kåsen kara for god underholdning.

   1.  Årsmøte innkalling 2017 for Alvdal Turforening

   2.  Årsmelding 2017  – Alvdal Turforening

   3.  Regnskap  og Balanse 2017

  4. Revisjonsrapport 2017

  5. Kontingent og  handlingsprogram 2018 – forslag til årsmøtet

  6. Budsjett 2018 – forslag

  7. Valg  2017  – forslag fra valgkomiteen

  8. Inkomne saker årsmøtet 2017

  9.  Årsmøte referat 2017