Trivelig sesongavslutning i Sognan.

Til vår overraskelse så ser vi fra tid til annen at mange fastboende  i bygda ikke vet hvor Sognan er og har således heller aldri vært der.  Kanskje var det derfor så mange møtte opp – totalt 31 stk.  Turleder, kjentmann og ekspert Leif Braseth hadde litt av vært å berette om, både den gamle Folldalsvegen som går igjennom Sognan, geologien  og ikke minst arkelogi  – læren om gammel bosetting – i området og mye mer. Kosetur var det , vi tente bål ved den flotte  gapahuken i området og hygget oss med kaffe og kaker………og hverandre.

Dette var siste fellestur for denne sesongen. Vi har hatt mange arrangement og tiltak, over 40 stk., og det har vært en vellykket tursesong på alle  måter. Husk at Allmannstua er åpen både  14. og 21. oktober.