Turgeneralen kommer!

Den Norske Turistforening avdeling Nord-Østerdal inviterer lørdag kveld 5.mars til hyggekveld i Tynset Kulturhus, se kopi av plakat over. Vi får besøk av generalsekretæren i Den Norske Turistforening, Kristin Krohn Devold. Hun vil holde foredrag om det gode turlivet. Det blir gratis servering av lokal pasta mat!

Alvdal Turforening og Den Norske Turistforening har felles målsetting om å få flest mulig ut i skog og mark. Vi har i dag praktisk samarbeide om blant annet www.fjelltur.no. Styrelederen i Alvdal Turforening er frem til årsmøtet også styreleder i avdeling NØ.

Avdelingen holder årsmøte samme dag for DNT Nord-Østerdal kl. 18.00 i Kulturhuset.

Velkommen – ALLE er hjertelig velkommen.