Turhytte på Store Sølnkletten.

Gjennom flere tiår har vi hatt svært gode erfaringer med Allmannstua. Den er godt besøkt og gleder svært mange turgåere, i tillegg gir den gode  inntekter til fellesskapets gleder. Etter mange innspill fra ivrige turgåere har vi nå bestemt oss for å bygge en turhytte på toppen av Store Sølnkletten i Alvdal Vestfjell. Et enstemmig styre har bestemt at turhytta skal reises så snart som praktisk mulig. Alle papirer er iorden, fylkesmann Sigbjørn Johnsen synes dette er en veldig god tanke og har sagt ja til prosjektet. Også Sølnkletten Villreinutalg har godkjent saken, de synes det er fint at reinen får flere besøk da vinteren er lang. Vi må bære alle planker og spiker opp for hånd, vi ber deg om å være positiv nå vi spør om hjelp. 12 spikerpakker er kjøpt inn allerede på skurlaget, kan hentes her for bæring opp på  snøføre. Serveringa i turhytta vil foregå på dugnad slik som på Allmannstua og salget på gode påskedager håper vi vil gi omsetning.Vi håper og tror at den nye turhytta vil bringe verdifulle kroner i kassa var. Det har også vært ønske om gondolbane til den nye turhytta fra Sølnsjøen, fint for  handikappende og tynsetinger som vil til topps. Foreløpig er dette lagt på vent inntill nok kapital er reist.