Turskilt prosjektet i god rute.

Vårt store turskiltprosjekt i år på Østkjøen og Finnbudalen er i god rute. Bjørn  Langleite og hans folk jobber godt og det er utført svært mye bra arbeide som vi nå begynner å se tegningene av. Planen er at hele Østkjølen skal være ferdig skiltet i høst, dette gjelder både for sommer og vinterføre. En stor menge skilt er nå bestillt og ventes levert i disse dager. Vi synes det blir råflott… med symboler for hva du kan bruke på de ulike løypene – se skiltet under. Prosjektet blir sentralt for oss  i høst for å bli ferdigstilt.  Midlene kommer jo som kjent fra Hedmark Fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen. Vi trenger noe hjelp til bl.a.  av  spikring av grind og nedsetting av stolper med mere. Kontakt Bjørn Langleite – mobil 982 55 965. Vi  kommer jevnlig tilbake til prosjeket utover høsten.

Storbekkhalla nedenfor Tronsvangen oppunder Tron.