TURTIPP – KOM DEG UT DAGEN

I forbindelse med søndagens «KOM DEG UT DAG» var det natursti med TURTIPP fra Sjulhusvangen til Allmannstua. Vi fikk inn bare 3 innleverte svar, noe som nok skyldes at det var litt i det kjøligste laget. Derfor vil vi igjen bruke «Turtippen» ved en senere anledning, trolig på familieskidagen 11. mars. Men av de 3 besvarelsene var det en som hadde 12 riktige i kategorien for barn, og det var Hedda Ledang. Vi gratulerer Hedda, og en liten overraskelse vil komme til deg!