Turveg Søberg-Paureng snart en sannhet!

I mange år der det mange som har snakket om at vi burde hatt en sykkel- og turveg mulighet mellom Strømmen og Måna uten å ferdes på RV  3……..!
Blant annet har dette vært høyt oppe på prioriteringslista for elever som ønsker og vil sykle til Alvdal Ungdomsskole!

Alvdal  Turforening har hatt saken i sine  handlingsplaner i 2 år og i høst har vi vedtatt å starte opp.
Vi har etterhvert fått til et samarbeidsprosjekt med Strømmen Kretslag slik at vi er to om saken.  Prosjektet har en kostnadsramme  på nesten kr  200.000,00.  Selv om vi har startet byggingen har vi ikke endelig finansiering i boks men vi håper og tror at dette ordner seg i løpet  av vinteren!  Så lang har både Alvdal  Kommune, Alvdal  Helselag, Statens  Vegvesen og  Sparebanken Hedmark gitt tilsagn om tilskudd samt Sevildalsvegen som bidrar med  rør.
I løpet av vinteren blir det kjørt på grovgrus (ør) og på vårparten har vi tenkt å kjøre på finmasse på dugnad! Hele strekningen er på 2 km, herav må 1,5 km planeres fra bunn av.

Merk deg datoen  fredag 22. juni  2007 under Midtsommerdagene- da vil vi ha offisiell  åpning.  Mere informasjon etterhvert!!
Alvdal  Graveservice fikk anbudet  på jobben, på bildet ser vi Helge Einar  Vangen  som svinger seg rundt under høgspentmasten til Eidsiva Energi!