Ukas sti 2019

Fra mandag 3. juni kl 10.00 lanserer vi  tiltaket «Ukas sti 2019». Materiell fås kjøpt på Alvdal Bok- og Papirhandel AS for kr 200, inneholder infoark med klippekort samt 10 farvekart. Bli  bedre kjent i nærområdet ved å delta i UKAS STI 2019. På hver sti finnes et stikryss med en bokstavkode, som registreres hvis en ønsker på klippekortet. Hver mandag lanseres en ny sti med kode. Alle åpnede stier står åpen frem til 30 sept. Tanken bak tiltaket er å vise frem deler av det srtore merkede tursti nettet og at turfolket skal bli bedre kjent.