Valg av nye skilt er bestemt.

Etter en lengre tids kvisting,merking og innføring i kartverkets databaser, er nå tiden kommet for skilting av gamle ferdselsveier og stier på  Østkjølen.Alle turforeningens gamle treskilt vil også etter hvert bli erstattet med de nye skiltene, som er standarden i Den NorskeTuristforenings Merkehåndbok.Vi har brukt høsten på å velge leverandør og skilttype. Prosjekt  utskifting av skilt og merking av nye turveger vil gå over mange år og vil ha en kostnadsramme på hundretusen kroner minst – det kommer an på videre prosjektering. Denne skiltstandarden må følges dersom midler fra det nasjonale turskiltprosjektet skal kunne innvilges. I første omgang er stitraseene fra Sætersmoen til Tronsvangen prioritert. Likeså  er det strekningen Steia  – Tronsvanglia – Tron får etterlengtet oppgradering.
Det vil i løpet av inneværende år bli søkt om midler for å komplettere stiskiltingen på østkjølen, også fra Steia. På bildet Bjørn Olav Langleite – vår skilt og sti sjef – med den nye turmalen som nå er bestemt.