Våre gode samarbeidspartnere – Alvdal Graveservice AS

Våre gode samarbeidsapartnere – Alvdal Graveservice AS. Vi har hatt et godt samarbeide på flere områder over svært mange år. Alvdal Graveservice har nå skiftet logo, for bl å vise at tidene forandrer seg og at bedriften fylte 30 år for to år siden! I dag har de en rikholdig maskinpark der alt innen graving, transport, masseflytting og snøbrøyting ordnes raskt og riktig! Bedriften er en av mange i bygda som er innovative og legger vekt på å utvikle kompetansen på flere plan både i maskiner og ansatte. AGS ble årerts bedrift i Alvdal for få år siden – se bilde. Vi synes det er flott at de mtar samfunnsansvar med samarbeid med oss og frivilligheten. Sammen med mange andre aktører blir Alvdal et hyggelig sted å bo og oppholde seg for både ansatte i bedriftene og innbyggerne!