Våre gode samarbeidspartnere – Bokhandelen 10 års jubileum.

Som kjent har vi en rekke gode samarbeidspartnere,se link her på  jemmesiden vår. Samtlige har vært med oss i mange år til felles glede.Hovedinneholdet i disse samarbeidsavtalene er at vi skal legge til rette for våre trimtilbud slik at de ansatte i bedriftene skal holde seg friske både til den enkeltes og storsamfunnets vinning. Likeså at våre tilbud hele året skal gi bidrag til at Alvdal skal være et koselig og fremtidsrettet sted å bo og feriere i.  Bedriftene gir tilbake til oss tjenster og økonomisk tilskudd slik at vi kan opprettholde våre tilbud for eksempel preparering av  skiløyper. I dag er det vår gode samarbeidsprtner gjennom mange mange år Alvdal Bok- og  Papirhandel AS som fylte 10 år – siden Irene Tronslien tok over. Selve Bokhandelen i bygda er jo som kjent mye eldre. Vi gratulerer  Bokhandelen med dagen og ønsker lykke til med fremtiden.

BokhandelA2014BokhandelB2014