Vi flytter fra fjelltur.no til UT.no

Alvdal Turforening bygde opp fjelltur.no sammen med noen andre turforeninger og Hedmark Fylkeskommunen for 6-7 år siden. Et formidabelt arbeide ble utført, dugnadsarbeide og sentrale midler dekket opp kostnaden på over tre millioner. DNT Nord-Østerdal har hatt driftsansvaret. Nye dataløsninger fører til at alt innhold er flyttet over til UT.no  Vesentlig bedre kartløsning, grafikk, brukervennlighet og ikke minst ingen kostnad gjør
valget forholdsvis enkelt. Vi anmoder turgåere å ta i bruk  UT.no (egen startlogo på hjemmesiden vår) likeså å ta ned appen for bruk på smarttelefoner. Vi har flyttet over 46 turforslag og vil legge over flere nye, blant annet gamle ferdselsveier. På de aller fleste steder i Norge vil det komme opp  ulike turforslag.  GOD FORNØYELSE.