Vi forbereder oss til vinteren – midt på sommeren!

Lørdag 2. august har mange av «lokalbefolkningen» i Lomsjødalen gjort ferdig og fikset enda mere på den nye rundløypa rundt sjøen som ble åpnet i påska i år med brask og bram! All veden er nå kjørt ut og det er kvistet og ryddet. Geir Lohn har kjørt krattknuser med traktoren sin, det gjorde vel i vendinga. Sosialt arbeide der alle gjorde en kjempejobb. Under kaffen ble det også dannet «Lomsjødalen Vel». Lomsjødalen har mange utfordringer , bl.a.  fortetting av  skog og kratt. Dette tas det tak i nå av de som sokner til området!

Skiløypa rundt Lomsjødalen vil bli kjørt til vinterferien og påska. Som nevnt før: Vi lover gode skiforhold så sant vind- og snøforholdene er samarbeidsvillige. Tusen takk til alle på Lomsjødalen for god jobbing til fellesskapets beste, ekstra takk til Svein Terje Bakkeng som koordinator og «lokal  høvding».

Prosjektet er enda ikke ferdig finansert. Det er fortsatt mulighet til å gi et lite bidrag – stort eller lite- konto 1895.44.22050. Vi avslutter prosjektet i kommende års regnskap.

Bilde: Over Lomsjødøl i gang med saga, under: Geir Lohn  med stortraktoren sin.  nederst t.h. Kvile og gode samtaler – viktig og triveligt!

Lomsjødalen2014 traktorLomsjøalen2014-kvile