Vi har også skiløyper i Strålsjøåsen.

Målsettingen til dagens styre er at vi skal tilby et skiløypetilbud i alle grender av bygda vår. Dette mener vi er nådd i dag med dagens kjørestruktur. Hyppigheten og kvaliteten er jo aller best på Østkjølen og Åsan rundt på Plassen med to ukentlige kjøringer ved behov. I Strålsjøåsen har vi inngått samarbeidsavtale med Olav Strypet som kjører med  snøscooter og sporkjelke løyper i vår regi. Kjøring skjer når det er behov for det i helgene og til påske og vinterferien. Her har du gode skispor fra garden til Olav og innover mot Martsjølia samt fra hyttefeltet og P plassen i Gardvikåsen. I helga er Olav ute og kjører igjen så vi anmoder om at du tar deg en tur!