Vi har tegnet frivillig abonnement i Midt i væla

Etter anmodning i form av fellesbrev fra ledelsen i nettavisa Midt i væla i Alvdal, har vi i styremøte den 5.februar enstemmig vedtatt å tegne frivillig abonnement med kr 1.000 for 2013. Styret er av den oppfatning at den super lokale nettavisa er en viktig og fremtidsrettet informasjons kanal både for aktiviteten som vi bedriver og for all aktivitet i hele bygdesamfunnet vårt.

Vi anmoder andre lag og foreninger i bygda om å gjøre det samme og alle lesere av nettavisa.