Vi har vunnet i Extra-trekningen.

Det er ikke til å tro: vi fikk godkjent prosjektsøknaden «Er du fri og villig?» gjennom ExtraStiftelsen og får 280 000 kr. Hele det søkte beløpet ble  innvilget. Det er et minimalt nåløye der ca 18% av søknadene når opp. Så dette er stort !!!

Under årets Extra-tildeling tirsdag 25.11, delte ExtraStiftelsen ut 232 millioner kroner fordelt på 538 prosjekter.

 Målsetting for prosjektet er å etablere sosiale og kulturelle aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre ved hjelp av frivillige. Dette skal resultere i en modell for hvordan organisere samarbeidet mellom frivillige og kommunen. Prosjektet skal bidra til at de eldre opplever økt trivsel, livskvalitet, helse og mestringsevne! 

LHL Alvdal er prosjekteier. Enhet PRO og LHL Alvdal har sammen med andre frivillige organisasjoner tatt initiativ til prosjektet. Bakgrunnen er gode erfaringer fra prosjekt Sans og Samling som resulterte i sansehagen ved Solsida omsorgsheim. Vi bygger videre på det prosjektet, men retter prosjekt “Er du fri og villig?» spesielt mot eldre og frivillige hjelpere.

Foruten LHL Alvdal, er de øvrige samarbeidspartene:

–          Frivilligsentralen i Alvdal

–          Alvdal Rotary

–          Alvdal Turforening

–          Alvdal Reumatikerforening

–          Nasjonalforeningen for folkehelsen

 Prosjektet starter opp i januar 2015. Deadline for avslutning er 31.12.2016.

Vi gratulerer LHL som er prosjekteier og Gunn Dalflyen, ansatt i hjemmetjenesten, som er prosjektleder.

Alvdal Kommune – Gunveig Eide  – enhetsleder  Helse og omsorg.