Vi pigger oss fremover.

Nødvendig vedlikehold og utbedring av løypetraseene blir utført på seinhøsten.Litt spek i bakken og løvet er borte gjør forholdene lettere for denne typen arbeide.For føste gang i historien har vi måtte pigge fjell i en løypetrasse for å få gode forhold for løypemaskin og skiløperne. I den nye løypetraseen Lomsjødalen rundt er det et lite parti som har mye stein i
dag som ikke ble fjernet i fjor når løypa ble laget. Mye bedre ble det selvsagt, det blir anledning til å ta en prøvetur når det preppes her med løypemaskin utpå vinteren. God tur.

Lomsjodalennov2014