Vi pusser opp!

På årsmøtet i fjor under punktet Handlingsplaner 2008, ble punktet oppgradering av skilter og løypetraseer/naturstier satt på prioritert plass. I de siste  årene har vi sett et økt behov for vedlikehold har økt relativt kjapt. Vi har nå startet arbeidet og mange skilt er pusset opp allerede. I tillegg er det gjort vedlikeholdsarbeid i skitraseene og naturstier (se reportasje 5. oktober) på flere steder i form av hugging av trær og kvister som kommer inn i løypa. Dette er et arbeid som det er behov for å gjøre hvert år, men vi må kjøre på ekstra i år for å komme «litt innpå». Det er avsatt kr 20.000,00 i budsjettet i år, men beløpet blir oversteget.  En må regne med 4-5 år med intensiv arbeide for vi kan si vi er i mål. På bildet ser vi Arne Helge Dahlen som pusser opp skilt!