Vi rydder for gode skiløyper.

Vi forbereder oss for vinteren og gode skiløyper. Mye skal på plass før du kan spenne på deg skia i løypene. Foruten mye snø og løypemaskin eller snøscooter må en ha gode løypetrasser. Dette er svært viktig og har muligens vært undervurdert før, men er ressurskrevende og gjenspeiler det store kostnadsbildet som løypekjøring er. I dag har vi kjørt med  traktor og krattknuser i løypa fra Storbrekka til Sjulhusvangen på Østkjølen. Før i uka har det vært gjort lignende jobber på Hamndalen og ned til Strømmen. Nå  håper vi  det kommer snø, vi er klare til gangs! På bildet Olav Magne Samuelshaug i sving med traktoren sin.