Viktig med gode løypetraseer

Det er mye som skal til for å få til gode skiløyper, enten det er klassisk eller skøyting. Til dette behøver en tillatelse fra grunneier, snø!, løypemaskin eller snøscooter med egnet løypeutstyr, penger!, dyktige driftsoperatører og ikke minst gode løypetraseer. Med sistnevnte menes brede nok, minimalt med stein etc. i bunn, lite greiner og tre som slår inn over løypa med mer.
Jo bedre traseen er, jo fortere går kjøringa, sporene blir flottere og sjansen for å ødelegge svært kostbart utstyr er mindre.
Vi har i alle år brukt mye ressurser på dette arbeidet og det er viktig å gjøre litt hvert år. Stort sett så har vi kjørt over alle traseer både en og 2 ganger med gravemaskin.

Den nye løypemskina som kommer 19-20 desember har samme bredde som tidligere maskiner, dvs. nesten 3 meter.
Ettersom snøen lar vente på seg har driftsoperatør Audn Eggset og gravemaskinsjåfør Bjørn Valråmoen i dag «pusset» over løypa fra Sjulhusvangen til Allmannstua. Irriterende tuer og steiner som ligger i dagen har blitt fjernet, dette skåner det nye løypeutstyret godt.
Nå er vi klar for vinteren og snøen må komme snart.