Vindfull KOM DEG UT DAGEN 2.FEB – På Allmannstua og Femundløpet.

Vi har 2 arrangementer i helga ifm. «KOM DEG UT DAGEN» 2014 til den Norske Turistforening. Det er åpen på skistua vår Allmannstua mellom klokka 11 til kl. 15.00. Det er natursti fra P – plassen på Sjulhusvangen, alle får premie når de leverer skjemaet. Det blir  lek og sprett i hoppbakken og ikke å forglemme deilig servering!! Det andre arrangementet vi har denne dagen er «FEMUNDLØPET»- i Marsjølia. Vi tenner bål (ta med pølse eller annet) for eget bruk , vi satser på å ha «åpent» fra kl. 13.00 til kl.14.00 men ser an været samt trafikken av hundekjørere. Merket skiløype både fra Gardvikåsen og Strålsjøåsen ved Olav Strypet. God helg.