Vinter-og vårprogram 2014


Vinter- og vårprogram er nå klart og ligger her på hjemmesiden.

Det blir utdelt til alle husstander i Alvdal senest 23-24. januar hvis det går som planlagt. Sendes alle våre utenbygds medlemmer landet rundt i nær fremtid. Vi håper du finner programmet interessant og spennende, og at du vil delta på noen av tiltakene. Bankgiro for innbetaling av medlemsskap og/eller  støtte til skiløyper og løypemaskin ligger ved eller du kan skrive det ut fra siden her. Vi vil igjen minne om at vår økonomiske ryggrad er og blir en stor og aktiv medlemsmasse. God lesning og gode turer!