Vinter- og vårprogram 2019 er klart


Vinter- og vårprogram

Vårt vinter- og vårprogram for  2019 er klart. Ligger her på hjemmesiden vår, dette gjelder også giro for innbetaling av medlemskontingent og/eller støtte til  skiløyper og løypemaskin. Folderen blir utdelt til alle husstander i Alvdal Kommune. Alle medlemmer og bidragsytere utenbygds landet over som har bidratt de siste årene får den tilsendt i posten i løpet av få dager.

Vi håper du finner mye interessant turstoff i programmet. Merk at i år kan du også betale medlemskontingent og andre bidrag på eget Vipps nr 548833
God tur!