Vinter- og vårprogrammet er utsendt.

Program for første halvår 2017 er nå utsendt. Vi håper det vil bli godt lest og gi turglede til mange. Det er giro på midtsidene for innbetaling av medlemskap og støtte til skiløyper, løypemaskin og ny snøscooter. Elektronisk versjon med giro finner du her på hjemmesiden. Årets program vil gi deg en komplett oversikt over alle turaktiviteter  – selvbetjente og fellestiltak. I vinter vil vi kjøre en kampanje for at alle aktive brukere av vintertilbudene skal bidra til fellesskapet. God lesning!