Alle kjørte løyper står godt. Åsan rundt på Plassen med start fra Litrøa, Steivanglia – Hamndalen-Strømmen-Savalen. Sølnsetra-Stråsjøen + Østkjølen. Det er mildere i høyden. Slik det ser ut med kalden i dag er Allmannstua åpen søndag. Se løypemelding i morgen søndag morgen.