Løypemeding 22.mars

Alle løyper står veldig bra etter siste rapporter. Sølendalen, Åsan rundt og Haustdalen rundt med Øvre Folldalsvei, Hamndalen + Savalen, Gardvikåsen – Rødalen. Finnbudalen og Østkjølen. Vi ønsker GOD TUR!