Løypemelding 1. mars 2022

Vi kjører ingen steder i dag. mange løyper står godt, jfr kjøring de siste dagene.

Det har blåst en god del flere steder , så vi regner med at stedvis kan sporene være gjenblåst i åpent terreng.

Allmannstua på Østkjølen er åpen også i dag tirsdag.