Løypemelding 14. januar 2024

Allmnnstua er åpen i dag for servering mellom kl 11.30 til kl 15.00. SPORIL tråkker ingen steder i dag, Østkjølen og Åsan rundt står greit, selv om det er kan være blåst igjen noen steder på åpne partier.

God søndagstur.