Løypemelding 15. februar 2023

De fleste løyper står godt. De ble som kjent kjørt med snøscooter.

SPORIL er ikke i form enda, fredag 17. februar får vi ei leiemaskin LØYPEMASKIN. Planen er å kjøre opp i