Løypemelding 15. mars 2024

SPORIl tråkker ingen steder i dag, det er meldt mye vind i morgen lørdag. SPORIl tråkker opp igjen løypene på Østkjølen søndag morgen ifbm. Familieskidagen på Allmannstua.

I dag vi vise til gode løyper i Finnbudalen og Åsan rundt på Plassen, samt Hamndalen – Strrømmen .- Savalen.