Løypemelding 17.mars 2020

Østkjølen. Sporil kjører opp fra Kattmoen ova Steia – Gildevangen – Øvre og nedre Kvebergsvangen – sørover mot Tylldalsbua og litt opp i Raufjellet og så stopp og retur her. Deretter Allmannstua-Tylldalsutsikten (Kinsesåsen) – Rundvangen – Tronsvangen og tilbake til Kattmoen og Steia. Se www.skisporet.no.