Løypemelding 19. mars

Østkjølen ble kjørt i dag. Finnbudalen og Sølndalen i går. Haustdalen og Hamndalen står godt, likeså Gardvikåsen. Allmannstua er åpen søndag. God turhelg!