Løypemelding 20.mars

Mange løyper står veldig bra nå: Finnbudalen, Åsan rundt med Haustdalen rundt, Sølndalen, Hamndalen/Savalen og Østkjølen med Raufjellet. Andre aktuelle ting: Vi har mye sjokolade bl.a. til overs ettersom det ikke ble noe servering på Allmannstua i påska.Kvikk Lunsj, New Energy og Melkesjokolade rull. Alle typer kr 10 pr stk. Minimum 10 stk. Dette hjelper oss økonomisk. Vi kjører ut,vi mellomlagrer for utenbygds folk. Bestilling: Mail alvdal@turforening.no eller mobil 95 87 39 07. Vi håper på positiv respons! OBS. NYNYTT kl 15.30. Med snøscooter og Olav Strypet i Gardvikåsen : Inntil Rødalen – Strålsjøåsen. Flotte løyper!