Løypemelding 25.desember 2023

Alvdal Turforening ønsker alle en riktig god jul. Der har kommet minst 3 cm med snø. Vi kjører ingen steder i dag pga julefreden. I morgen 2. dag jul tråkker SPORIL på Østkjølen. Allmannstua er åpen både 2. og 3.dag jul samt 6. dag jul. GOD JUL.