Løypemelding 27.februar 2024

SPORIL prepper i dag Måna-Strømmen-Savalen-Savalisen- Lomsjødalen – Gardvikåsen – Kløftvangen – Rødalen. Se skisporet.no

Allmannstua er åpen i dag frem til klokka 15.00 og hver dag hele uka. Velkommen.