Løypemelding 27. januar -29. januar.

Det har blåst og snødd lite de siste dagene så de fleste løypene som ble kjørt til forrige helg står godt. Det var da som kjent 100 km med skiløyper og oppkjørt både i Sølndalen, Haustdalen, Hamndalen/Savalen/Stømmen, Finnbudalen og hele Østkjølen.

SPORIL – løypemaskina vår – er som kjent ikke disponibel i helga.

Allmannstua er åpen søndag 29. januar. Velkommen.