Løypemelding 31.12.2020

I går 30.des ble Østkjølen preppa med SPORIL, likeså preppa hun i går på Plassen Åsvangen – Gammelsetra – Taubanehuken – Midtsetra. (det er ikke kjørt med SPORIL bak Høgåsen pga vedarbeide). Finnbudalen ble kjørt med snøscooter med sporkjelke 5. dag jul. Olav Magne kjører med snøscooter i dag innover Høstdalen og over Reinslia, dette fordi det er en del folk på hyttene i området. Vi ønsker deg et godt nytt år!