Løypemelding 4. april – 1. dag påske.

SPORIL har påskefri i dag. Løypene står godt etter det vi forstår. Vi ønsker en god 1. påskedag.