Løypemelding 5.desember 202

Løypene står godt i Finnbudalen – 7 km. Likeså på Haustdalen – Åsan rundt med Åsvangan er tråkket, totalt 14 km. Det er også tråkket «inne i Haustdalen» – rundt sjøen og om Reinslia. På Steimoegga Idrettspark går det an å skøyte på asfalten som ble lagt i oktober måned, øvrig del av lysløypa er det for lite snø enda.

Fine forhold i Aumdalen. Her bilde av Stormoen setra.