Løypemelding 5.mars 2020

Åsan rundt med start fra Litrøa – også opp til Åsvangen. SPORIL liker seg godt , det er svært mye snø i traseen nå. I Garvikåsen er det kjørt med snøscooter inn til Rødalen og i Marsjølia – preppea med snøscooter.! SPORIL prepperfra kl 11.30 Sølndalen – inn fra Sølnsetra og inn til Follandsvangen og Stråsjøen hvis det går som planlagt. Se www.skisporet.no. IKKE ta det som en selvfølge…..og uberørt natur er en ren selvfølgelighet som alle kan nyte og er helt gratis. Men oppkjøring av skiløyper rundt om i hele bygda er ingen selvfølge….så alle brukere av løypene bør og må betale til fellesskapet. Konto 1895.44.22050 eller Vipps 548833. Se vinterprogram. GOD TUR!