Løypemelding 6.april 2020

Alle løyper står godt, jfr siste dagers løypemeldiger. Som før nevnt er Allmannstua dessverre stengt hele påsken pga Korona epidemien. Forsatt god påske!