Løypemelding 6. mars 2024.

Østkjølen tråkkes i dag, se skisporet.no. Blir veldig gode forhold i høyden, blå føre.